ALOE SOCIAL

L’Associació fa cada any una donació dins les seves possibilitats a una ONG que «No tingui personal assalariat i sempre dins del voluntarisme».